• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o mércores, 8 de setembro de 2021:

Horarios provisionais de Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal

Publicación dos horarios provisionais das mateiras de Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal correspondentes ao curso 2021-2022. O prazo para solicitar un cambio de grupo ou permuta estenderase dende o xoves 9 ata o luns 13 ás 14:00. Os horarios definitivos publicaranse o vindeiro mércores 15.

Cómpre apuntar que soamente se aceptarán cambios nas dúas materias e non soamente nunha, que as permutas deberán solitarse no mesmo prazo e forma, e que as causas que se considerarán para facer posible o cambio serán as mesmas que as recollidas nos criterios pedagóxicos aprobados no centro.

Para solicitar o cambio de grupo é preciso cubrir o formulario que se pode descargar na ligazón de máis abaixo e achegalo á conserxería do centro ou envialo por correo electrónico ao seguinte enderezo: xd.linguaxemusical@cmusxoanmonteslugo.edu.es.


Horarios provisionais de Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal


Formulario para solicitar o cambio de grupo