• Toda a información das Probas de Acceso aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o venres, 17 de setembro de 2021:

Horarios das materias colectivas e agrupacións

Publicamos os horarios correspondentes ás diferentes materias colectivas e agrupacións agás Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal. Respecto daqueles horarios que figuran como provisionais, si será posible achegar unha solicitude de cambio de grupo axeitadamente xustificada. Esta solicitude deberá enviarse ao enderezo xefaturaestudos@cmusxoanmonteslugo.edu.es. O prazo para levar a cabo esta petición estenderase entre o momento desta publicación e as 09:00 do vindeiro luns 20.

Análise (horarios provisionais)

Banda/Conxunto

Composición

Coro

Educación auditiva

Harmonía (horarios provisionais)

Historia de música (horarios provisionais)

Iniciación ao jazz

Interpretación

Música tradicional galega

Musicoloxía

Novas tecnoloxías aplicadas á música (horarios provisionais)

Orquestra

Pedagoxía

Técnicas de composición aplicadas á didáctica