• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o mércores, 27 de xaneiro de 2021:

Desenvolvemento da actividade non presencial

Onte, como estaba previsto, publicábase a orde que establecía a suspensión da actividade presencial nos conservatorios profesionais de música de Galicia. Esta pausa estenderase entre hoxe día 27 e o vindeiro 17 de febreiro.

O primeiro que é preciso dicir é que agardamos que este estado non se prolongue e o xoves 18 poidamos regresar ás aulas do conservatorio recuperando a insubstituíble presencialidade.

Por parte dos centros educativos nos que se aborda un escenario de traballo en liña resulta imperativo, e ben sendo entón o noso primeiro obxectivo, que o alumnado resulte atendido, arranxar calquera contratempo relacionado coa conectividade, os recursos ou os horarios, tentando que o proceso educativo resulte o menos alterado posible e procurando, con todo, continuidade e progreso na formación de cada alumna e alumno.

Como apuntabamos na breve nota informativa de onte, a partir de hoxe será o profesorado o que establecerá a correspondente comunicación co alumnado para informar acerca do desenvolvemento das clases. Estas, con todo, levaranse a cabo a través da plataforma prevista e xa coñecida.

Cómpre tamén facer referencia ao plan de continxencia e ao que este establece en relación aos horarios, tempos lectivos e desenvolvemento da docencia. E relacionado con isto, hai que engadir que, considerando que este escenario de non presencialidade xa estaba previsto, non se contempla a non participación na actividade académica do centro. É certo que, tendo en conta a natureza das nosas ensinanzas, non podemos non agardar unha minoración do progreso do alumnado diante da carencia dun ensino presencial, pero, con todo, os mínimos esixibles recollidos en cada programación didáctica e os restantes criterios de avaliación seguirán a ser unha referencia para nós como docentes e ao mesmo tempo para o alumnado en canto á súa promoción.

Como equipo directivo, e como centro, queremos enviarvos unha mensaxe de ánimo, unha aperta moi grande, e a nosa disposición para achegar a axuda e orientación precisas en cada momento para afrontar esta nova situación.

O equipo directivo.

Publicado o martes, 26 de xaneiro de 2021:

Nota informativa sobre a suspensión da actividade presencial

A pesar de que aínda non está publicado o decreto que debe recoller a suspensión da actividade lectiva presencial nos conservatorios profesionais de música da nosa comunidade, cómpre levar a cabo unha primeira achega de información ás familias de acordo coas medidas adiantadas e, polo tanto, previstas.

Desta maneira, dende o día de mañá e ata o mércores 17 de febreiro, a actividade presencial suspenderase debendo activar polo tanto o ensino en liña. Se estas medidas se confirman, nos seguintes días o profesorado establecerá a comunicación co alumnado co obxecto de concretar a maneira de desenvolver a actividade docente.

Tentando evitar calquera confusión e a pesar da reiteración nesta información, dende mañá o alumnado non acudirá ao conservatorio agardando a comunicación de todo o seu profesorado para iniciar a actividade telemática.

En calquera caso, será preciso nas seguintes datas concretar todos os detalles ao respecto deste novo escenario.

Un saúdo.

O equipo directivo

Publicado o venres, 15 de xaneiro de 2021: