• Comezo do curso o 24 de setembro  

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicado o mércores, 20 de outubro de 2021:

Música e memes con Mozart

Música e memes é, antes que nada, un proxecto que investiga novos xeitos de escoita da música clásica.

Mediante un concerto didáctico no que se interpreta o Trío K. 498 Kegelstatt de Mozart, Marcos Castedo (clarinete), Diego Segade (viola) e Andrea Vilar (piano) introducirán ao público no mundo da significación musical. De maneira orixinal, estes intérpretes falarán da música axudados por memes de internet. Si, si: memes. 

Dicía o mestre Leonard Bernstein que a mellor maneira de entender unha cousa é no contexto doutra disciplina. Do mesmo xeito, os días 28 e 29 de outubro no Auditorio do Conservatorio a música de Mozart comprenderase a través da linguaxe tan actual e peculiar dos memes. Valo perder???

Publicado o luns, 18 de outubro de 2021:

Retomamos a Orquestra infantil!!


O día 29 de Outubro comezamos os ensaios coa Orquestra Infantil, que serán todos os venres de 16:30 a 18:00 na Biblioteca.

Si eres alumno/a do Grao Elemental de violín, viola, violoncello ou contrabaixo, anótate para participar enviando un correo electrónico co teu nome, curso e especialidade na que estás matriculado ó mail:  vicedireccion@cmusxoanmonteslugo.edu.es

Publicado o venres, 24 de setembro de 2021:

Plan covid 2021-2022

Publicamos o plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 2021-2022.

Plan covid 2021-2022

Publicado o xoves, 23 de setembro de 2021:

LATEXOS 21

ALÉN. Obradoiros instrumentais de música contemporánea 2021 

Clases maxistrais. Venres 24 Setembro ás 19:00H


Este venres teremos dúas charlas-demostración a cargo de Clara Saleiro e Roberto Alonso para adentrarse na frauta e no violín do noso tempo respectivamente.

Cada unha das charlas terá unha duración de 90 minutos e tratarán contidos como a evolución do repertorio da frauta e do violín ata o presente, exposición de técnicas instrumentais (e notacións) propias das creación musical contemporánea, e a análise das exixencias do repertorio de nova creación trazando un perfil do oficio do músico no repertorio actual.

Este é un proxecto beneficiario do programa O Teu Xacobeo


Ciclo Latexos 21

 

Publicado o mércores, 22 de setembro de 2021:

Apúntate ao Coro Infantil!!

O día 4 de Outubro comezamos os ensaios co Coro Infantil, que serán todos os luns de 17:00 a 18:00 na Biblioteca.

Si eres alumno do Grao Elemental, apúntate para participar enviando un correo electrónico ata o día 1 de Outubro co teu nome e curso no que estás matriculado a vicedireccion@cmusxoanmonteslugo.edu.esHorarios das materias de Conxunto e Música de cámara

Publicamos os horarios correspondentes ás materias de Conxunto e Música de cámara.

Conxunto

Música de cámara

Publicado o venres, 17 de setembro de 2021:

Inicio de curso

Prezadas familias.

Comeza a actividade do curso 2021-2022 no CMUS Xoán Montes. Aínda nun escenario condicionado pola covid pero tamén xa moi impregnado do devezo e mesmo de certa previsión en canto a volver gozar de normalidade, diferente probablemente, pero normalidade.

Comezamos un curso no que volvemos falar de audicións, de agrupacións infantís, de Banda, tamén de aulas virtuais, pero estas soamente entre as moi poucas cousas proveitosas que nos deixa esta crise.

Ao mesmo tempo, este vai ser un curso con algúns salientables cambios como o traslado ao mes de xuño das probas extraordinarias de setembro e mais as probas de acceso que se desenvolvían neste mes. Será este entón un curso se cadra algo máis curto ―o día de remate das clases está xa fixado no 13 de maio― pero que presenta un horizonte respecto da organización do centro, en xeral, máis favorable.

En canto á adxudicación de horarios, esta levaranse a cabo a partir dos criterios pedagóxicos aprobados polo claustro, as circunstancias particulares e preferencias do noso alumnado, e seguindo a seguinte secuencia.

Os horarios definitivos das materias de Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal publicáronse xa onte. Na publicación que se atopa debaixo desta, pódense consultar os horarios, grupos e profesorado do resto de materias colectivas ademais das agrupacións agás os grupos das materias de Conxunto e Música de cámara. Hoxe venres o profesorado da materia de Repentización e acompañamento comunicarase co seu alumnado para concretar o seu horario. O martes 21 ás 21:00 publicaranse os horarios das materias de Conxunto e Música de cámara. O mércores 22 o profesorado das diferentes especialidades instrumentais agás Piano concretará o horario do seu alumnado, e o xoves 23 será o día previsto para adxudicar os horarios das materias de Piano e Piano complementario. O venres 24 é a data prevista xa para o comezo das clases.

Este curso volvemos prescindir da adxudicación de horarios presencial ademais de empregar uns criterios que sen establecer unha orde de prioridade tentan acomodar o horario de cada alumna e alumno ás moi diversas circunstancias de cada familia.

Dende a dirección do conservatorio, agardamos que este sexa un curso sen máis alteracións que as que recollen as partituras dos nosos atrís e que achegue moito proveito para toda a nosa comunidade.

Unha aperta.


A dirección


Horarios das materias colectivas e agrupacións

Publicamos os horarios correspondentes ás diferentes materias colectivas e agrupacións agás Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal. Respecto daqueles horarios que figuran como provisionais, si será posible achegar unha solicitude de cambio de grupo axeitadamente xustificada. Esta solicitude deberá enviarse ao enderezo xefaturaestudos@cmusxoanmonteslugo.edu.es. O prazo para levar a cabo esta petición estenderase entre o momento desta publicación e as 09:00 do vindeiro luns 20.

Análise (horarios provisionais)

Banda/Conxunto

Composición

Coro

Educación auditiva

Harmonía (horarios provisionais)

Historia de música (horarios provisionais)

Iniciación ao jazz

Interpretación

Música tradicional galega

Musicoloxía

Novas tecnoloxías aplicadas á música (horarios provisionais)

Orquestra

Pedagoxía

Técnicas de composición aplicadas á didáctica

Publicado o xoves, 16 de setembro de 2021:

Horarios definitivos de Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal

Publicación dos horarios definitivos das materias de Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal correspondentes ao curso 2021-2022.

Horarios definitivos de Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal

Publicado o martes, 14 de setembro de 2021:

Consulta sobre o desenvolvemento da materia de Novas tecnoloxías aplicadas á música

Co obxecto de organizar o desenvolvemento da materia de Novas tecnoloxías aplicadas á música durante o terceiro curso do grao profesional, convidamos ao alumnado matriculado neste curso a cubrir o formulario que se atopa na ligazón de abaixo.

Grazas.

Formulario Novas tecnoloxías aplicadas á música

Publicado o venres, 10 de setembro de 2021:

Adxudicación de prazas (setembro)

Publícase a adxudicación de prazas correspondente ás probas de acceso aos diferentes cursos dos graos elemental e profesional. Aspirantes en lista de agarda das probas ao primeiro curso dos graos elemental e profesional. Aspirantes das probas de acceso desenvolvidas no mes de setembro.Adxudicación de prazas (probas de acceso, setembro)

Adxudicación de prazas (1º curso do grao elemental)

Adxudicación de prazas (1º curso do grao profesional)

Publicado o mércores, 8 de setembro de 2021:

Horarios provisionais de Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal

Publicación dos horarios provisionais das mateiras de Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal correspondentes ao curso 2021-2022. O prazo para solicitar un cambio de grupo ou permuta estenderase dende o xoves 9 ata o luns 13 ás 14:00. Os horarios definitivos publicaranse o vindeiro mércores 15.

Cómpre apuntar que soamente se aceptarán cambios nas dúas materias e non soamente nunha, que as permutas deberán solitarse no mesmo prazo e forma, e que as causas que se considerarán para facer posible o cambio serán as mesmas que as recollidas nos criterios pedagóxicos aprobados no centro.

Para solicitar o cambio de grupo é preciso cubrir o formulario que se pode descargar na ligazón de máis abaixo e achegalo á conserxería do centro ou envialo por correo electrónico ao seguinte enderezo: xd.linguaxemusical@cmusxoanmonteslugo.edu.es.


Horarios provisionais de Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal


Formulario para solicitar o cambio de grupo

Publicado o martes, 7 de setembro de 2021:

Probas de acceso (setembro): resultados

Resultados das probas de acceso correspondentes aos diferentes cursos dos graos elemental e profesional agás primeiro para o curso 2021-2022.

Ver os resultados das probas (grao elemental)


Ver os resultados das probas (grao profesional)

Publicado o luns, 6 de setembro de 2021:

Formulario para a elaboración de horarios. Matrícula de setembro.

Achégase na ligazón de abaixo o formulario para recoller as preferencias horarias das familias en relación á elaboración dos horarios do curso 2021-2022.


Formulario para elaboración de horarios

Publicado o venres, 3 de setembro de 2021:

Probas de acceso: Criterios de cualificación

Os criterios de cualificación das probas de acceso celebradas neste mes de setembro se poden atopar nos seguintes enlaces:

Toda a información das probas de acceso está dispoñible no enlace da columna dereita desta web

Publicado o xoves, 2 de setembro de 2021:

Proba de acceso de piano: normas, organización e horarios

Publicación das normas, organización e horarios das probas de acceso a 2º e 3º de grado profesional de piano:

Publicado o mércores, 25 de agosto de 2021:

Preferencias horarias para la elaboración de horarios

Achegamos novamente, esta vez tamén a través deste espazo, o formulario de recollida de información para a elaboración de grupos e horarios para o vindeiro curso 2021-2022. O obxecto é o de incluír, de ser o caso, as actualizacións que poidan terse producido dende o momento de formalizar a matrícula. O formulario recolle as mesmas cuestións agás a presenza engadida de dúas preguntas relacionadas coa posibilidade de acudir ao conservatorio en horario de mañá para recibir clase.

De non haber modificacións respecto do xa cuberto en xuño ou xullo non será preciso volver facelo. Ao mesmo tempo, cómpre indicar que o prazo para cubrilo estenderase ata o vindeiro luns 30 ás 09:30.

Formulario para elaboración de horarios

Publicado o mércores, 18 de agosto de 2021:

Probas de acceso ao curso 2021-2022

Na ligazón de abaixo pode consultarse toda a información, composición dos tribunais, datas, horarios e lugares de celebración, respecto das probas de acceso que se celebrarán o vindeiro mes de setembro correspondentes ao curso 2021-2022. Os resultados publicaranse o martes 7 e a matrícula das persoas aspirantes que obtivesen praza poderá formalizarse os días 10 e 13.

Probas de acceso, setembro 2021. Tribunais, datas, horarios e espazos

Probas extraordinarias. Datas, horarios e espazos.

Achegamos a información respecto das datas, horarios e lugares de celebración das probas extraordinarias do vindeiro mes de setembro correspondentes ao curso 2020-2021. As cualificacións poderán consultarse en CentrosNet dende as 20:00 do venres 3. En canto ao prazo de matrícula, este estenderase durante os días 6 e 7.

Probas extraordinarias. Datas, horarios e espazos

Publicado o sábado, 31 de xullo de 2021:

Publicado o venres, 2 de xullo de 2021:

Publicado o martes, 22 de xuño de 2021:

Proba de acceso a 1º GE: Listaxes de 2ª volta

Publicación das listaxes dos aspirantes na proba de acceso a 1º de grao elemental tras a reunión do pasado venres 18 de xuño:

Publicado o xoves, 17 de xuño de 2021:

Probas de acceso 1º GE: Resultados

Publicación dos resultados da proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental para o vindeiro curso 2021-2022:

* Os aspirantes que superaron a proba pero non obtiveron praza na especialidade escollida, poderán elixir outra especialidade instrumental entre as vacantes que ofrece o centro para o vindeiro curso 2021-2022, ou permanecer nunha lista de agarda da especialidade primeiramente elixida (a que figura na listaxe). A escolla ou a comunicación da decisión de permanecer na lista de agarda levarase a cabo nunha xuntanza prevista para o vindeiro venres 18 de xuño ás 18:00 horasÉ moi importante que acudan a esa reunión.

Proba de acceso a 1º GP: Adxudicacións e lista de agarda

Relación de aspirantes que aprobaron e se lles adxudicou a especialidade, e lista de agarda para os que aprobaron sen praza.* Listaxe actualizado o 18 de xuño (engadido un aspirante)


Publicado o luns, 14 de xuño de 2021:

Proba de acceso a 1º GP: Resultados

Resultados das probas de acceso a 1º de grao profesional para o curso 2021-22:


Toda a información das probas de acceso no enlace da dereita da páxina.


Proba de acceso a 1º curso de elemental, modificación na composición do tribunal

Por causas sobrevidas resulta preciso modificar a composición do tribunal que avaliará a proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental e que se celebrará entre o día de hoxe e o mércores.

Tribunal da proba de acceso a 1º curso do grao elemental

Publicado o xoves, 10 de xuño de 2021:

Proba de acceso a 1º GE: Datas, horarios e máis información

Os vindeiros días 14, 15 e 16 de xuño está prevista a celebración da proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental.

Nas seguintes ligazóns atópanse as datas e horarios de celebración da proba e máis as datas de publicación de resultados. Ademáis, a descrición, contido e criterios de avaliación da proba.Publicado o martes, 8 de xuño de 2021:

IX Certame Creativo: veredicto

O Departamento de Composición que organiza o IX Certame Creativo, levado a cabo este ano 2021 presenta o seguinte veredicto:

ver veredicto

Publicado o venres, 4 de xuño de 2021:

Proba de acceso a 1º curso de grao profesional, criterios de cualificación

Publicamos os criterios de cualificación das diferentes especialidades correspondentes aos dous exercicios que compoñen a proba de acceso ao primeiro curso do grao profesional. Nas ligazóns de abaixo pódense consultar os criterios a empregar en cada especialidade e máis os referidos ao Exercicio B.


Proba de acceso a 1º curso de grao profesional. Exercicio de ditado, reparto de aspirantes.

Publicacamos o reparto de aspirantes nos diferentes espazos para o desenvolvemento do exercicio de ditado o vindeiro luns 7 de xuño ás 18:00 correspondente á proba de acceso ao primeiro curso do grao profesional.
Cómpre indicar que para acceder aos espazos de realización do ditado será posible empregar as portas do andar baixo do edificio.

Reparto de aspirantes

Publicación das cualificacións finais

 Hoxe venres, a partir das 15.00 horas poderanse consultar en CentrosNet as cualificacións finais do curso 2020/21.
Publicado o mércores, 2 de xuño de 2021:

Probas de acceso a 1º GP: Corrección na composición dos tribunais.

Lamentamos ter que publicar unha segunda rectificación da composición dos tribunais correspondentes ás probas de acceso ao primeiro curso de grao profesional previstas para a vindeira semana. Achégase na ligazón de abaixo o documento corrixido.

A dirección.

Tribunais das probas de acceso a 1º curso de grao profesional

Premio fin de grao: Horario de actuación

Publicamos a listaxe co horario de actuación do alumnado admitido para participar na proba correspondente ao premio fin grao que se celebrará o vindeiro venres 4 de xuño. 

Ver horario de actuación


Proba de acceso a 1º GE: Relación de aspirantes admitidos

Publícase a relación de aspirantes admitidos para realizar a proba de acceso a 1º curso de grao elemental. A proba levarase a cabo dende o vindeiro luns 14 de xuño en horario de tarde. Con anterioridade á proba publicaranse as datas, horarios e lugar de celebración.


Probas de acceso a 1º GP: Corrección na composición dos tribunais.

Advertido un erro na composición dos tribunais correspondentes ás probas de acceso ás ensinanzas profesionais previstas para a vindeira semana, publicamos o documento corrixido que é posible consultar na ligazón de abaixo.

Tribunais das probas de acceso a 1º de GP

Corrixido. ver aquí 2ª corrección. Desculpen as molestias.

Publicado o martes, 1 de xuño de 2021:

Premio fin de grao

O vindeiro venres 4 de xuño ás 10:15 está prevista no auditorio do conservatorio a celebración da proba correspondente ao premio fin de grao das ensinanzas profesionais. A orde de participación será por especialidade como segue: frauta, clarinete e saxofón. Despois, en cada especialidade, a orde seguida será alfabética considerando os apelidos do alumnado participante. En todo caso, o tempo adicado a cada participación e á necesaria de ventilación, non será inferior aos corenta e cinco minutos. En canto ao tribunal, este pode coñecerse na ligazón que se atopa máis abaixo.

Tribunal da proba correspondente ao premio fin de grao

Tribunal da proba de acceso a 1º curso de grao elemental

A ligazón de abaixo recolle a composición do tribunal correspondente á proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental. A proba levarase a cabo dende o vindeiro luns 14 de xuño en horario de tarde. Con anterioridade á proba publicaranse as datas, horarios e lugar de celebración.

Tribunal da proba de acceso a 1º GE

Tribunais das probas de acceso a 1º curso de grao profesional

Na ligazón de abaixo é posible coñecer a composición dos tribunais correspondentes ás probas de acceso para acceder ao primeiro curso do grao profesional. Estas desenvolveranse a vindeira semana entre os días 7, 8, 9, 10 e 11 en horario de tarde.

Cómpre lembrar que o exercicio de ditado levarase a cabo o luns 7 ás 18:00 nas aulas B.3, B.4, B.5, B.6 e B.7. O reparto de aspirantes por aula publicarase o vindeiro venres 4.


Tribunais das probas de acceso a 1º curso do grao profesional

Corrixido. ver aquí 2ª corrección. Desculpen as molestias.

Publicado o venres, 28 de maio de 2021:

Premio fin de grao, publicación do alumnado admitido

Publicamos a listaxe coa relación do alumnado admitido para participar na proba correspondente ao premio fin grao e que se celebrará o vindeiro venres 4 de xuño.


Premio fin de grao, alumnado admitido

Publicado o mércores, 26 de maio de 2021:

Prazo para solicitar o cambio de profesor ou profesora

Lembramos que o prazo para solicitar o cambio de profesor ou profesora cara o curso 2021-2022 nalgunha materia está aberto e se estenderá ata o vindeiro luns 31 de maio.

A solicitude poderá tramitarse presencialmente na secretaría do centro ou a través do correo electrónico ao enderezo:

xefaturaestudos@cmusxoanmonteslugo.edu.es

achegando o impreso que pode descargarse dende as seguintes ligazóns:

Solicitude no caso de alumnado menor de idade

Solicitude no caso de alumnado maior de idade

Publicado o mércores, 19 de maio de 2021:

Concertos na rúa

 

Proba de acceso a 1º GP: Listaxe de admitidos

Proba de acceso 2021-22 a 1º curso de grao profesional:

Toda a información relevante das probas está no enlace que hai na columna dereita desta web ou ben faga clic aquí.


Publicado o luns, 10 de maio de 2021:

Nota informativa sobre o acompañamento nas probas de acceso ao primeiro curso do grao profesional.

Segundo o establecido pola Orde do 28 de xullo de 2008, que regula as probas de acceso ás ensinanzas profesionais de música no seu artigo nove, no caso de que a proba de acceso requira da participación dalgún tipo de acompañamento musical, ben sexa pianístico ou para música de cámara, este correrá a cargo do aspirante á praza. Respecto a forma de desenvolver este acompañamento, a norma non concreta se este deberá contar coa presencia de persoas acompañantes ou se poderá desenvolverse a través de medios electrónicos. Aínda que é posible afirmar que a concertación entre instrumentista e acompañamento resultará beneficiada pola presenza dunha persoa acompañante e non soamente dunha gravación, o emprego de recursos como os coñecidos como play along poden ser abondos para achegar un soporte instrumental á persoa aspirante durante o desenvolvemento da proba sen impedir unha avaliación obxectiva por parte do tribunal.

En canto ao acompañamento das dúas cancións dentro do exercicio B correspondente aos aspectos da linguaxe musical, este será levado a cabo en todos os casos polo profesorado do departamento desta especialidade; desta maneira, non será preciso que a persoa aspirante achegue solución algunha ao respecto.

Un saúdo.

A dirección

Publicado o luns, 3 de maio de 2021:

Acceso ao grao elemental para o vindeiro curso 2021-2022

Hoxe comeza o prazo de inscrición á proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental estendéndose dito prazo durante todo o mes de maio.

A inscrición é de balde e debe levarse a cabo de maneira presencial cubrindo o formulario correspondente.

No acceso ás ensinanzas elementais no conservatorio é indispensable a escolla dunha especialidade instrumental entre as dezaoito que ofrece o centro neste grao. A oferta mínima de prazas vacantes para o vindeiro curso 2021-2022 pode consultarse na seguinte ligazón.

En canto á proba, está desenvolverase durante a segunda quincena do mes de xuño avaliando dos aspirantes as súas aptitudes rítmicas, vocais, auditivas e psicomotrices. A asignación das prazas segundo a súa demanda levarase a cabo a partir da cualificación obtida na proba con posterioridade a esta. 

Toda a información no enlace das probas de acceso na dereita da web ou ver aquí.

Un saúdo.

A dirección

Publicado o venres, 30 de abril de 2021:

A miña palabra musical favorita en galego

Na Biblioteca do CMUS decidimos realizar unha actividade para conmemorar o Día das Letras Galegas: "A miña palabra musical favorita en galego".
 
Dinos en galego cal é a túa palabra musical favorita e cóntanos algo sobre ela (o seu significado, o que che inspira, se che trae recordos... ou calquera cousa que che suxira). Para poder facelo tedes á vosa disposición un Padlet no que facer as publicacións. A dirección é a seguinte: 
Se queres, incluso amáis de deixala escrita, podes gravar un audio para que poidamos escoitala coa túa voz.

prazo de participación será entre os días 1 e 17 de maio (ambos incluídos), e poderán participar todos os membros da comunidade educativa que o desexen (alumnado, profesorado, nais, pais, etc).
Animádevos a participar!!


Publicado o martes, 27 de abril de 2021:

Actividade "O concerto na rúa"

Ao fin, a nosa música sairá das nosas aulas e nos reencontraremos co público. Estades convidados a acompañarnos nas rúas da cidade de Lugo, sempre respectando as distancias de seguridade!!


GRAZAS á Concellería de Turismo, Cultura e Promoción da Lingua por ser tan serviciales e colaborativos.


Publicado o mércores, 21 de abril de 2021:

Publicado o venres, 16 de abril de 2021:

Presentamos unha nova "Parola"

"De parola" é un espazo  de dinamización da Biblioteca do CMUS Xoán Montes no que se fan entrevistas a persoas relacionadas coa música, literatura ou temas de actualidade.

Nesta ocasión estaremos de parola con paloma Pinto Viloria, clarinetista lucense e exalumna do noso conservatorio que actualmente desenvolve a súa actividade profesional na Orquestra de Cámara Jönköpings Sinfonietta (Suecia).

Esperamos que vos sexa de interese e gocedes dela.

Publicado o martes, 13 de abril de 2021:

Ampliación de prazo do certame creativo

Amplíase o prazo de inscripción para o IX Certame Creativo ata o día 30 de AbrilPublicado o venres, 9 de abril de 2021:

Próbate na proba: Listaxe de admitidos e horarios

O vindeiro mércores 14 de abril celebrarase o ensaio do exercicio B da proba de acceso a 1º de grao profesional.

Listaxe de admitidos e horarios

Publicado o xoves, 8 de abril de 2021:

Curso de iniciación ao canto

A nosa profesora de CANTO, Lourdes Santos vainos amosar como utilizar a voz como instrumento musical.  

Esta introducción ao canto realizarase os vindeiros venres 9 e 16 de abril, en horario de 18.30h a 20.30h

A formación levarase a cabo de xeito telemático e é gratuita.

A inscrición está aberta ao alumnado do CMUS Xoán Montes e a persoas alleas a el sempre que teñan como mínimo 12 anos.


É posible anotarse nos seguintes teléfonos: 

686 733 577 / 698 125 679

Actividade organizada pola ANPA do CMUS Xoán Montes


 

Publicado o martes, 6 de abril de 2021:

 Exposición Artística 

Os Representantes do Alumnado, coñecedores e conscientes das diferentes formas de expresión artística do noso alumnado, organizan a primeira "Exposición artística".

O alumnado poderá participar aportando as súas propias obras segundo as seguintes disciplinas artísticas:

Artes visuais en formato físico ou dixital (debuxo, pintura e fotografía).
Literatura escrita ou lida polo seu autor/a nunha gravación (poesía, narrativa e microteatro).
Danza en formato vídeo (coreografía)
Videocreación.


Na seguinte ligazón pódese consultar toda a información relativa a esta actividade : "Exposición Artística" Publicado o luns, 5 de abril de 2021:

Xurxo Morales recoñecido cun premio internacional

O alumno do centro de 6º de saxofón, Xurxo Morales obtivo o terceiro premio no Festival internacional Andorra Sax Fest'21.

Podedes ver a noticia da Voz de galicia neste enlace

Noraboa Xurxo!!


Publicado o xoves, 25 de marzo de 2021:

Publicado o martes, 23 de marzo de 2021:

Próbate na Proba 2021

Durante a semana do 12 ao 16 do vindeiro mes de abril está prevista a celebración da actividad 'Próbate na Proba', un ensaio da parte de Linguaxe Musical, o exercicio B, da proba de acceso ao primeiro curso do grao profesional. Con esta actividade voluntaria, de balde e non vencellada á proba verdadeira, o Departamento de Linguaxe musical propón dous obxectivos para cada participante: adquirir un coñecemento vivo da proba de acceso ao realizar todos os exercicios que compoñen a parte de Linguaxe Musical do xeito máis semellante á proba mesma, e ser de utilidade na preparación da proba xa que a partir do informe detallado que se entrega trala actividade é posible coñecer que aspectos desta parte da proba deben ser mellorados.

Este ano adiantamos a actividade ao mes de abril co obxecto de que esta resulte de maior proveito en canto á preparación da proba ao dispoñer de máis tempo para corrixir e mellorar todo o que sexa preciso.

Ao mesmo tempo, cómpre apuntar que, debido á situación sanitaria, non precisaremos datas, horario ou modo de desenvolvemento ―presencial ou non presencial― ata o venres 9 de abril xa preto das datas de celebración da actividade.

Respecto á inscrición, esta poderá levarse a cabo entre o momento da publicación desta noticia e o martes 6 de abril ás 14:00 a través do formulario de Google que se atopa na ligazón situada abaixo desta publicación. 

Formulario de inscrición

Publicación dos contidos do exercicio B da proba de acceso a 1º curso de grao profesional

Despois do paréntese do pasado curso en canto ao modo de desenvolver a proba de acceso ao primeiro curso das ensinanzas profesionais a causa da crise sanitaria, este ano o centro está traballando no escenario dunha certa normalidade. 

Cómpre apuntar, respecto ao exercicio B, que o novo modelo que o Departamento de Linguaxe Musical desenvolvera durante o curso pasado co obxecto da súa aplicación tampouco puido ser materializado. 

Neste modelo, o máis salientable é a incorporación dun repertorio de cancións de autor e populares para interpretar na proba engadido todo isto á lectura e entoación a primeira vista, cuestións da teoría da música e un exercicio de ditado.

Na seguinte ligazón é posible consultar toda a información do exercicio B da proba ademais de poder acceder ao repertorio, o audio dos acompañamentos e máis os exercicios de exemplo.

Tedes toda a información das probas de acceso no lateral dereito da web.


Latexos 21: Concerto murmurio no solpor