• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o luns, 23 de novembro de 2020:

Solicitude de espazos do CMUS para membros da nosa Comunidade Educativa


Debido á situación sanitaria que estamos a vivir, durante este curso académico, as cabinas de estudo están inhabilitadas agás para o alumnado de percusión. O resto de alumnado ou profesorado que necesite un espazo para estudar derivado de circunstancias extraordinarias é necesario que o solicite a través do seguinte formulario:

Solicitude de espazo.


Debido tamén a esta situación sanitaria e ás restricións impostas na nosa cidade dende hai varias semanas,  hai membros da comunidade educativa que se viron afectados co peche da restauración e que non teñen un lugar interior no que levar a cabo o xantar. Por este motivo, o centro vai a dispoñer un lugar para isto sendo entón necesario que as persoas que o precisen cubran o seguinte formulario:


O equipo directivo valorará a necesidade e dispoñibilidade de cada un dos espazos solicitados achegando unha resposta individualizada a cada unha das peticións.