• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o venres, 2 de outubro de 2020:

Formulario para a elaboración dos horarios individuais

Debido ás particulares circunstancias sanitarias que obrigan a atender tempos e espazos cun especial rigor e a dispersión horaria das nosas ensinanzas a causa da marcha de parte dos bacharelatos da cidade á xornada de tarde, precisamos coñecer de maneira moi concreta as preferencias e circunstancias horarias do alumnado e que estas, ademais, estean na maior medida posible actualizadas. Por esta razón pregamos ás familias que cubran de novo un formulario moi semellante ao achegado no momento de formalizar a matrícula.

Ao respecto deste formulario, é indispensable actuar de maneira concienciuda e recoller todas as franxas horarias nas que resulta posible asistir a clase no conservatorio co fin de facer máis doada a acomodación da docencia respecto ás necesidades e preferencias das familias.

Este formulario permanecerá aberto ata o vindeiro mércores ás 14:00

Formulario para a elaboración dos horarios