• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o venres, 23 de outubro de 2020:

Contas institucionais do alumnado: Google Suite para Centros Educativos

Prezadas familias.

Este curso 2020-2021 o centro ten prevista a incorporación da plataforma educativa G.Suite para Centros Educativos de Google como recurso para achegar ferramentas dixitais á nosa práctica docente e dotar dun contorno virtual no que poder desenvolver unha ensinanza remota indispensable na actual situación sanitaria.


G.Suite, que está mudando a súa denominación por Google Workspace, aporta un conxunto de ferramentas dixitais que inclúe o xestor de correo electrónico Gmail, o de eventos Calendar, Meet como recurso para desenvolver videoconferencias, o servizo de almacenamento Drive, Chat como recurso de mensaxería instantánea e, como aplicación relevante, a creación de aulas virtuais a través de Classroom. A salientable vantaxe desta suite que ofrece Google aos centros educativos é a integración de todas as súas aplicacións ademais da notable experiencia de usuario e a constante actualización da plataforma.


A incorporación de G.Suite no noso centro e o emprego das súas aplicacións polo profesorado e alumnado precisa da participación deste último como integrante da plataforma empregando a correspondente conta de usuario creada a propósito. Desta maneira, e despois da necesaria aceptación por parte de cada familia, cada alumno e alumna do centro poderá dispor dunha conta de usuario coa que interactuará nas aulas virtuais do centro e manexará as diferentes aplicacións da plataforma. Nesta conta figurará o nome e apelidos da persoa seguido do dominio @cmusxoanmonteslugo.edu.es. Cómpre sinalar que esta conta soamente será empregada no contexto académico do conservatorio e para as diferentes interaccións de carácter didáctico.


Para poder utilizar e disfrutar dos servizos da plataforma G.Suite, os usuarios deben coñecer e aceptar a:


Política de uso das contas G.Suite do CMUS Xoán Montes


A aceptación da participación en G.Suite por parte das familias á que facíamos referencia no párrafo anterior, precisa da sinatura do Acordo de conformidade coa política de uso de contas G.Suite. A partir de hoxe venres é posible achegarse á conserxería do conservatorio e asinar este acordo.


No caso do alumnado maior de 14 anos será o propio alumno ou alumna quen asine o documento de conformidade. En canto aos menores de 14 anos será a nai, pai ou titor legal quen leve a cabo esta acción. A entrega dos datos de acceso da conta será presencial na conserxería.


Cómpre engadir que aproveitando esta visita ao centro será posible asinar ao mesmo tempo a autorización sobre o uso da imaxe do alumnado, a declaración responsable COVID-19 e cubrir unha enquisa TIC.


Pode revisar estes documentos nas seguintes ligazóns:

Agardamos que, ao marxe da actual situación sanitaria e os seus requirimentos en canto á ensinanza telemática, a incorporación destes recursos dixitais achegue unha mellora útil á nosa práctica docente e ao noso centro como institución académica.
Un saúdo. O equipo directivo