• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o venres, 4 de setembro de 2020:

Resultado da proba de acceso ao 1º curso do grao elemental

Publicación dos resultados da proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental para o vindeiro curso 2020-2021. Relación de aspirantes que superaron a proba e obtiveron praza na especialidade escollida, relación de aspirantes que superaron a proba pero non obtiveron praza na especialidade escollida, e relación de aspirantes que non se presentaron á proba.

A matrícula dos aspirantes que obtiveron praza poderá formalizarse entre o luns 7 e o xoves 10 de setembro.

En canto aos aspirantes que superaron a proba pero non obtiveron praza na especialidade escollida, poderán elixir outra especialidade instrumental entre as vacantes que ofrece o centro para o vindeiro curso 2020-2021 ou permanecer nunha lista de agarda da especialidade primeiramente elixida (a que figura na listaxe). A escolla ou a comunicación da decisión de permanecer na lista de agarda levarase a cabo nunha xuntanza prevista para o vindeiro venres 11 de setembro ás 16:30. O centro comunicará con antelación ás familias destes aspirantes se a reunión se desenvolverá de xeito presencial ou telemático indicando o lugar de celebración ou achegando a correspondente ligazón.

Aspirantes que superaron a proba e obteñen praza

Aspirantes que superaron a proba pero non obteñen praza

Aspirantes non presentados á proba