• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o venres, 11 de setembro de 2020:

Probas de acceso ao curso 2020-2021: Adxudicación de prazas

Relación de aspirantes que obteñen praza nas probas de acceso ao curso 2020-2021. 

A listaxe recolle os aspirantes que quedaron en lista de agarda logo da proba de acceso ao primeiro curso do grao profesional celebrada o pasado xuño, os aspirantes das probas aos cursos segundo e terceiro do grao elemental celebradas este setembro, e nas que non había prazas vacantes, e os aspirantes que non obtiveron praza no primeiro curso do grao elemental logo da proba e das prazas vacantes publicadas con anterioridade.

As datas nas que poderá formalizarse a matrícula serán o vindeiro luns 14 e máis o martes 15.

Listaxe coa adxudicación de prazas.