• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o domingo, 30 de agosto de 2020:

Proba de acceso ao 1º curso do grao elemental

Os vindeiros días 3 e 4 de setembro está prevista a celebración da proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental, este ano desprazada no tempo dende xuño a causa da emerxencia sanitaria producida pola COVID-19.

Nas seguintes ligazóns atópanse as datas e horarios de celebración da proba e máis as datas de publicación de resultados, asignacion de prazas vacantes e prazos de reclamacións e matrícula. Ademais, a descrición, contido e criterios de avaliación da proba, e o protocolo sanitario que será preciso seguir no seu desenvolvemento.

Datas, horarios, datas de publicación de resultados, prazos, etc.

Descrición, contido e criterios de avaliación da proba

Protocolo sanitario