• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o xoves, 10 de outubro de 2019:

Concerto: Real Filharmonía de Galicia, Dmytro Choni, pianoVenres 18 outubro, 20h
Círculo das Artes