• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o mércores, 18 de setembro de 2019:

Horarios e grupos de Banda, Orquestra GP e Orquestra Xuvenil GP


Curso 2019-20
Agrupacións de Grao Profesional

Horarios, grupos e aulas de: