• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o domingo, 15 de setembro de 2019:

Horarios DEFINITIVOS dos grupos de Linguaxe Musical


Nota: Debido a que os grupos de 4º GE están completos, este ano non se ofertará a posibilidade de asistir como alumnos oíntes.