• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o domingo, 15 de setembro de 2019:

Horarios adxudicados de Repentización e Acompañamento (Especialidade Piano)Aviso: Os/as alumnos/as deberán asistir o Luns 16 de setembro ás 17h na aula de orquestra, para confirmar o horario ou solicitar cambio de grupo.