• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o venres, 20 de setembro de 2019:

Concerto de canto e piano