• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o venres, 24 de maio de 2019:

Recitais de 6º GP


* Aviso: O recital de Lucía Cabanas Trevín será o mércores 12 de xuño ás 21:00 h