• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o luns, 8 de abril de 2019:

VII Ciclo de Música Contemporánea: Concerto "Libro de Escoitas"