• Aviso: Cambio de datas no Curso de Canto. ver aquí
  • Aviso: Cambio de data no Taller de superación do medo escénico. ver aquí
Escondido:

Publicado o mércores, 3 de abril de 2019:

Curso de Canto Moderno


AVISO: Novas datas do curso 6 e 7 de maio

Próxima publicación do Boletín de inscrición