• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o mércores, 3 de abril de 2019:

Curso de Canto Moderno


AVISO: Novas datas do curso 6 e 7 de maio