• Aviso: Cambio de datas no Curso de Canto. ver aquí
  • Aviso: Cambio de data no Taller de superación do medo escénico. ver aquí
Escondido:

Publicado o luns, 11 de febreiro de 2019:

Concurso de Música de Cámara