• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o xoves, 31 de xaneiro de 2019:

XIII Concurso de Solistas: Horarios

Horarios das probas do XIII Concurso de Solistas: