Versión para Móbil/Tablet.
Para ver todo o contido da web
fai click no ordenador -->


AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro, queda suspendida ata novo aviso.

ÚLTIMAS NOVIDADES DE INTERESE:

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.


Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

A medida que se teña información nova en relación a prazos, inscricións, matrículas etc, irase publicando.xoves, 20 de decembro de 2018

Horario do centro no nadal


As vacacións do nadal abranguerán desde o 
22 de decembro de 2018 ata o 7 de xaneiro de 2019.

martes, 18 de decembro de 2018

Nova revista Aqueloutrando

Posiblemente un dos desafíos máis importantes aos que se poida enfrontar unha  comunidade educativa como a nosa sexa o do seu autocoñecemento. Os diferentes grupos que a integramos relacionámonos entre nós achegando á comunidade un copioso caudal de habilidades, aspiracións, potenciais e querenzas que constrúen, ao redor do ensino da música, un complexo e enriquecedor armazón de relacións persoais e profesionais. 

A nosa revista nace hoxe co firme propósito de converterse nunha gran xanela para visibilizar -e así potenciar- aínda máis ese caudal, ofrecendo a todos os membros da nosa comunidade educativa un espazo de libre participación que sexa capaz de asomarnos á enriquecedora realidade do noso Centro. En relación ao seu aspecto formal, optouse por un formato virtual non só por criterios de axilidade, modernidade e eficiencia, senón porque así se nos permite alcanzar un maior grao de divulgación e desenvolver un formato menos ríxido e máis acorde coas necesidades que se poidan ter en cada momento. 

Quero rematar animando a todos os membros da comunidade educativa a participar na nosa revista, para que un proxecto que hoxe xa é de moitos, mañá sexa felizmente de todos. 

Mª Luz Hermida Lozano
A Directora do Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes 

Revista Aqueloutrando
Para interesados en participar na revista:
Contacto: revista@cmusxoanmonteslugo.edu.es

Os enlaces á revista están dispoñibles na columna esquerda da web do centro.venres, 14 de decembro de 2018

Premio Concurso de Debuxo

Gañadora: Violeta Fraga Sal
de 3º de Grao Elemental de Saxofón.

Mención especial: Sara Nogueras Porto 
de 3º de Grao Elemental de Piano
Os debuxos permanecerán expostos  na planta baixa do Conservatorio.
GRAZAS A TODOS OS PARTICIPANTES!!!
Premio Concurso Literario

Gañadora: Gabriel Iriarte López
de 1º de Grao Elemental de Percusión.

Tema: Mozart visita o noso Conservatorio

mércores, 12 de decembro de 2018

Concurso de solistas


Bases do concurso *
* erratas corrixidas ó 12 de decembro

Correción de erros ó 9 de xaneiro