• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o xoves, 5 de abril de 2018:

Xornadas de portas abertas de canto