• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o mércores, 7 de marzo de 2018:

Charla orientativa: Itinerarios e Materias optativas en 6º GP