• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o martes, 12 de decembro de 2017:

Concerto do Nadal: Coro, Orquestra e Banda GP