• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o sábado, 28 de outubro de 2017:

Viaxe cultural a Viena e Salzburgo