• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o sábado, 3 de xuño de 2017:

Recitais de 4º de Grao Elemental


8, 9 e 12 de xuño