• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o venres, 9 de xuño de 2017:

Proba de Acceso 1º GE: Datas e horarios

A Proba de Acceso a 1º Grao Elemental será do 21 ao 23 de xuño de 2017 na Aula 1.14