• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o mércores, 24 de maio de 2017:

Próbate na Proba: Datas e horarios

A proba será os días 26, 29 e 30 de maio de 2017.