• Próxima publicación da Axenda CMUS coas datas de Audicións e Concertos.

Escondido:

Publicado o mércores, 31 de maio de 2017:

Probas de Acceso a 1º GE: Tribunais

Tribunáis para as probas de acceso de Xuño a 1º de Grao Elemental: