• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o xoves, 11 de maio de 2017:

Concerto Hércules Brass


30 de maio. 20:00 h
Auditorio do CMUS Xoan Montes