• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o mércores, 24 de maio de 2017:

Concerto fin de curso: Banda, Orquestra e Coro GP