• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o xoves, 4 de maio de 2017:

Concerto da Orquestra de Frautas de Galicia