• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o mércores, 8 de marzo de 2017:

Os estudos musicais no Grao Elemental