• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
  • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Publicado o venres, 23 de setembro de 2016:

Elección de horarios da especialidade instrumental: aulas


A elección de horarios será o vindeiro luns 26 e martes 27 de setembro ás 18 horas. (*)

Ver asignación de aulas

(*) N.R.: Pedimos disculpas polas molestias ocasioadas ao poñer so o luns 26, cando eran os dous días. Grazas pola sua comprensión.