• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o venres, 16 de setembro de 2016:

Horarios provisionais dos grupos de Linguaxe Musical

PRAZO PARA SOLICITAR CAMBIO DE GRUPO:

Venres 16, luns 19 e Martes 20 ata as 14:00

Nota importante:

1. Non se aceptarán cambios de grupo soamente nunha das dúas materias.

2. É posible realizar permutas entre dous alumnos. A solicitude da permuta deberá facerse no mesmo prazo e forma que a solicitude de cambio.

3. Soamente se terá en conta para aceptar o cambio: horario escolar, horario laboral dos pais ou circunstancias familiares extraordinarias achegando o xustificante pertinente.


PRAZO PARA SOLICITAR A ASISTENCIA COMO OÍNTE (4º de grao elemental):

Venres 16, luns 19 e Martes 20 ata as 14:00

Para formalizar a solicitude hai que cubrir o formulario de solicitude de ointe a 4º GE e entregalo na conserxería do centro.