• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro, queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.

Acláración: O concurso de debuxo e o certame creativo tamén están cancelados.Publicado o venres, 9 de setembro de 2016:

Becas do Ministerio de Educación 2016/17

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convocou recentemente as becas para o vindeiro curso 2016/17 destinadas a alumnos que cursen estudos postobrigatorios.


No referente á música, poden solicitar estas becas os alumnos de conservatorio que cursen Grao Profesional ou Superior. Tamén se poden solicitar becas, para outros estudos, como por exemplo Bacharelato.

Os detalles sobre requisitos, prazos de solicitude e demais información os podedes ler na propia Convocatoria.

O prazo está aberto e termina o 3 de outubro de 2016Nota: Agradecemos á Orquestra de Frautas de Galicia por facilitarnos a información.
Máis información sobre Becas nos enlaces que hai nesta páxina no menú Secretaría>Becas e axudas.