• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
  • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Publicado o venres, 9 de setembro de 2016:

Becas do Ministerio de Educación 2016/17

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convocou recentemente as becas para o vindeiro curso 2016/17 destinadas a alumnos que cursen estudos postobrigatorios.


No referente á música, poden solicitar estas becas os alumnos de conservatorio que cursen Grao Profesional ou Superior. Tamén se poden solicitar becas, para outros estudos, como por exemplo Bacharelato.

Os detalles sobre requisitos, prazos de solicitude e demais información os podedes ler na propia Convocatoria.

O prazo está aberto e termina o 3 de outubro de 2016Nota: Agradecemos á Orquestra de Frautas de Galicia por facilitarnos a información.
Máis información sobre Becas nos enlaces que hai nesta páxina no menú Secretaría>Becas e axudas.