• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o venres, 23 de setembro de 2016:

Elección de horarios da especialidade instrumental: aulas


A elección de horarios será o vindeiro luns 26 e martes 27 de setembro ás 18 horas. (*)

Ver asignación de aulas

(*) N.R.: Pedimos disculpas polas molestias ocasioadas ao poñer so o luns 26, cando eran os dous días. Grazas pola sua comprensión.


Horarios pendentes de Música de Cámara e Conxunto

Listaxe dos horarios adxudicados aos alumnos que non asistiron á reunión de elección de horarios nas materias de Música de Cámara e Conxunto:


Publicado o mércores, 21 de setembro de 2016:

Publicado o martes, 20 de setembro de 2016:

Departamento de Composición: Elección de horarios


Elección de horarios e grupos para ás materias do Departamento de Composición no curso 2016/17:

Instrumento e Piano Complementario: Elección de Horarios

Asignación de aulas para a elección de horarios nas especialidades instrumentais e piano complementario:

Departamento de Tecla: Adxudicacións e cambios de profesor

PIANO:

PIANO COMPLEMENTARIO:Horarios do Departamento de Conxunto
Recórdase que a elección de horarios de Conxunto e Música de Cámara será o:

Mércores día 21 de setembro ás 18:00 h
No auditorio do centro


Horarios adxudicados de Repentización e Acompañamento (Especialidade Piano)Publicado o sábado, 17 de setembro de 2016:

Adxudicación de novos alumnos de Vento Madeira

A asignación de Profesorado para os novos alumnos para o curso 2016/17 queda así:Publicado o venres, 16 de setembro de 2016:

Guía do alumnado 2016-17

Para todos aqueles alumnos/as de nova incorporación ao CMUS Xoán Montes de Lugo

Departamento de Tecla: Adxudicacións e cambios de profesor

PIANO:

PIANO COMPLEMENTARIO:Horarios provisionais dos grupos de Linguaxe Musical

PRAZO PARA SOLICITAR CAMBIO DE GRUPO:

Venres 16, luns 19 e Martes 20 ata as 14:00

Nota importante:

1. Non se aceptarán cambios de grupo soamente nunha das dúas materias.

2. É posible realizar permutas entre dous alumnos. A solicitude da permuta deberá facerse no mesmo prazo e forma que a solicitude de cambio.

3. Soamente se terá en conta para aceptar o cambio: horario escolar, horario laboral dos pais ou circunstancias familiares extraordinarias achegando o xustificante pertinente.


PRAZO PARA SOLICITAR A ASISTENCIA COMO OÍNTE (4º de grao elemental):

Venres 16, luns 19 e Martes 20 ata as 14:00

Para formalizar a solicitude hai que cubrir o formulario de solicitude de ointe a 4º GE e entregalo na conserxería do centro.


Publicado o venres, 9 de setembro de 2016:

Proba de Acceso a 1º GE: Aspirantes con praza en setembro

Relación de Aspirantes que obtiveron praza no mes de setembro:


O prazo de matrícula é o 12 e 13 de setembro.


Becas do Ministerio de Educación 2016/17

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convocou recentemente as becas para o vindeiro curso 2016/17 destinadas a alumnos que cursen estudos postobrigatorios.


No referente á música, poden solicitar estas becas os alumnos de conservatorio que cursen Grao Profesional ou Superior. Tamén se poden solicitar becas, para outros estudos, como por exemplo Bacharelato.

Os detalles sobre requisitos, prazos de solicitude e demais información os podedes ler na propia Convocatoria.

O prazo está aberto e termina o 3 de outubro de 2016Nota: Agradecemos á Orquestra de Frautas de Galicia por facilitarnos a información.
Máis información sobre Becas nos enlaces que hai nesta páxina no menú Secretaría>Becas e axudas.


Probas de Acceso: Listaxes de prazas

Listaxes:

  • Alumnos que realizaron a proba de acceso de setembro de 2016 (alumnos con e sen praza).
  • Alumnos que solicitaron praza dende outros conservatorios (alumnos con e sen praza)