• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
  • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Publicado o xoves, 23 de xuño de 2016:

Proba de acceso a 1º GE: Listaxes


Listaxes dos resultados das probas de acceso a 1º de grao elemental para o curso 2016/17:

Os aspirantes do listaxe B deberán presentarse o martes, 28 de xuño de 2016 ás 18 horas no auditorio, para a adxudicación de prazas vacantes en 2ª volta. 

É moi importante que acudan a esa reunión.

Máis información das probas no enlace da dereita da páxina.