• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro, queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.

Acláración: O concurso de debuxo e o certame creativo tamén están cancelados.Publicado o mércores, 15 de xuño de 2016:

Probas de Acceso de setembro: inscripción

Prazo de inscripción para as probas de acceso de:
  • 2º a 4º de Grao Elemental
  • 2º a 6º de Grao Profesional

do 15 de xuño ata o 18 de xullo de 2016
nota: son válidos ambos os dous días inclusive.

Toda a información relevante das mesmas publícase no enlace que hai na columna dereita desta web.