• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
  • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Publicado o mércores, 15 de xuño de 2016:

Probas de Acceso de setembro: inscripción

Prazo de inscripción para as probas de acceso de:
  • 2º a 4º de Grao Elemental
  • 2º a 6º de Grao Profesional

do 15 de xuño ata o 18 de xullo de 2016
nota: son válidos ambos os dous días inclusive.

Toda a información relevante das mesmas publícase no enlace que hai na columna dereita desta web.