• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
  • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Publicado o domingo, 1 de maio de 2016:

Concerto da Real Filharmonía de Galicia

Venres, 6 de maio de 2016
20:30 h Círculo das Artes


James Dahlgren, director
Javier Simó, Ramón Llátser e Diego Aragón, trompetas

Programa:
  • C.P.E. Bach: Marcha para tres trompetas 
  •  F. Mendelssohn: Sinfonía nº 2 para cordas en Re M
  •  P. Franceschini: Sonata en Re
  •  Britten: Fanfarria para St. Edmundsbury
  •  E. Grieg: Suite Holberg, op. 40
  •  E. Grieg: 2 melodías, op. 53Gratuito para os alumnos do CMUS
presentando o carnet do centro