• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o mércores, 13 de abril de 2016:

Espectáculo de percusión, electrónica e danza contemporánea