• Próxima publicación da Axenda CMUS coas datas de Audicións e Concertos.

Escondido:

Publicado o mércores, 27 de abril de 2016:

Concerto do coro infantil