• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o xoves, 7 de abril de 2016:

Audición de Piano: Sonatas de Beethoven