Escondido:

Publicado o luns, 21 de marzo de 2016:

Recital de frauta