• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o martes, 23 de febreiro de 2016:

Concerto de Peque Coros