• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o luns, 22 de febreiro de 2016:

Concerto de piano de Severino Manuel Ortiz