• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o sábado, 27 de febreiro de 2016:

Audición de clarinete