• as Programacións Didácticas de todas as materias están publicadas para o curso 2019-20: ver aquí

Escondido:

Publicado o venres, 29 de xaneiro de 2016:

Cursiño de iniciación

do 30 de marzo ao 11 de maio
(inscripción do 15 de febreiro ao 18 de marzo)