• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.Publicado o mércores, 4 de novembro de 2015:

A violista Isabel Villanueva, Premio "O Ollo Crítico" de RNE de Música Clásica

O Premio 'O Ollo Crítico' de Música Clásica 2015 recaeu na violista Isabel Villanueva que foi elixida "pola súa competencia técnica e a súa expresividade á hora de dedicarse a un instrumento tan difícil como pouco valorado: a viola" .

O fallo do xurado tamén recoñeceu a súa alta capacidade para sacar á luz un repertorio descoñecido pero moi valioso, outorgando especial importancia ás composicións de autores actuais tanto españois como estranxeiros.

Dende o Departamento de Corda Friccionada sinalamos este premio con especial agarimo xa que en febreiro deste ano participou no centro dando un curso e un recital de viola. 

Para disfrutar do seu talento, podedes ver por exemplo a seguinte estupenda grabación: