• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
  • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Publicado o mércores, 4 de novembro de 2015:

A violista Isabel Villanueva, Premio "O Ollo Crítico" de RNE de Música Clásica

O Premio 'O Ollo Crítico' de Música Clásica 2015 recaeu na violista Isabel Villanueva que foi elixida "pola súa competencia técnica e a súa expresividade á hora de dedicarse a un instrumento tan difícil como pouco valorado: a viola" .

O fallo do xurado tamén recoñeceu a súa alta capacidade para sacar á luz un repertorio descoñecido pero moi valioso, outorgando especial importancia ás composicións de autores actuais tanto españois como estranxeiros.

Dende o Departamento de Corda Friccionada sinalamos este premio con especial agarimo xa que en febreiro deste ano participou no centro dando un curso e un recital de viola. 

Para disfrutar do seu talento, podedes ver por exemplo a seguinte estupenda grabación: