• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o venres, 18 de setembro de 2015:

Horarios de Itinerarios e Optativas de 6º GP

Horarios Itinerarios e Optativas no 6º curso de grao profesional:

  • Interpretación: Martes, de 21:00 a 22:00 h.  Fonoteca Prof.: Dª Lourdes Santos Sanz 
  • Pedagoxía: Mércores de 20:00 a 21:00 h.  Aula B.4 Prof.: D. Daniel Borja Durán Alonso
  • Coro: Martes, de 20:00 a 21:00 h.  Aula Orquestra Prof.: Dª Lucía Abelairas Lemos